Liczba restauracji KFC wyposażonych w Cyfrowe Menu Boardy przekroczyła 400!

Rok 2016 zamykamy dobrą informacją – liczba restauracji KFC wyposażonych w Cyfrowe Menu Boardy przekroczyła 400 szt. Wykonaliśmy ogromną pracę instalując tygodniowo nawet do 15 restauracji, wszystkie prace odbywały się nocą ze względu na charakter działania lokali. Obecnie sieć obsługuje ponad 1800 monitorów w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Chorwacji oraz Hiszpanii.