Dla inwestorów

M4B S.A. jest wyspecjalizowaną firmą technologiczną, która oferuje kompleksowe rozwiązania produktowe z zakresu Digital Signage wraz z autorskim systemem zarządzania treścią – WAVE Professional. WAVE pozwala na dotarcie z przekazem informacyjnym nawet do kilku milionów osób dzięki możliwości wyświetlania określonych treści za pośrednictwem rozproszonej sieci ekranów LCD, LED i projektorów.

Władze spółki

Zarząd M4B S.A.

Jarosław Leśniewski – Prezes Zarządu

Ukończył Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie realizacji i wdrażania nowych technologii oraz narzędzi przy budowie systemów informatycznych. Karierę zawodową związał z WA-PRO Sp. z o.o., gdzie objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Kierował m.in.: projektem budowy linii systemów dla DOS oraz Windows (WF-Mag, WF-Gang). Zarządzał przedsięwzięciem wprowadzenia systemów sprzedaży mobilnej pod nazwą WA-PRO Mobile.
Realizował także projekt wdrożenia systemu zarządzania majątkiem trwałym dla Wojskowej Akademii Technicznej.
Funkcję Prezesa Zarządu M4B S.A. pełni od początku istnienia Spółki.

Piotr Toński – Wiceprezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Pełnił funkcję Prezesa takich spółek jak Terminus sp. z o.o., Exante sp. z o.o. oraz Activ8 sp. z o.o.
Specjalizuje się w realizacji złożonych projektów informatycznych, tworzeniu rozwiązań aplikacyjnych i konstruowaniu rozwiązań technicznych.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu M4B S.A. pełni od początku istnienia Spółki.

Rada Nadzorcza

dr Adam Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2009r. obronił tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółce Służewiec – Tory Wyścigów Konnych sp. z o.o. na stanowisku doradcy prawnego oraz kierownika Działu Organizacyjno- Technicznego przy Biurze Zarządu. Pełnił funkcję głównego specjalisty ds. prawnych w Biurze Zarządu przedsiębiorstwa Nafta Polska S.A. Współpracował także z „Plantpress” sp. z o.o. jako przewodniczący Rady Nadzorczej. Od 2006r. związany z PROFESSIO Kancelarią Prawniczą Kamiński sp. k.
Kształci studentów Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz hazardowym. Posiada świadectwo zawodowe Ministra Finansów oraz licencję sędziego wyścigów konnych.
Na stanowisku przewodniczącego Rady Nadzorczej M4B S.A. od 2007 roku.

Katarzyna Borkowska – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Pani Katarzyna Borkowska posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest absolwentką podyplomowych studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Pani Katarzyna Borkowska od listopada 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od maja 2017 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki Zakłady Stolarki Budowlanej Ferno S.A.
 • Od sierpnia 2016 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki M4B S.A.
 • Od maja 2016 r. do chwili obecnej – Kurator Sądowy w IV Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
 • Od grudnia 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki Eurosnack S.A.
 • Od czerwca 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki New Gym S.A.
 • Od stycznia 2014 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu spółki FX Trade S.A.
 • W okresie od maja 2016 r. do listopada 2017 r. – Członek Rady Nadzorczej spółki Zakłady Stolarki Budowlanej Ferno Sp. z o. o.
 • W latach 2015 – 2017 – Prezes Zarządu spółki Even Concept Sp. z o.o.
 • W latach 2015 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej spółki Flucar S.A.
 • W okresie od listopada 2015 r. do sierpnia 2016 r. – Specjalista – samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i handlowych w pionie inwestycyjnym w spółce PlastPack Company S.A.
 • W okresie od czerwca 2014 r. do lipca 2015 r. – Członek Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A.
 • W latach 2014 – 2017 – Prezes Zarządu spółki Fast Net Storage S.A.
 • W latach 2014 – 2016 – Członek Rady Nadzorczej spółki B3System S.A.
 • W latach 2013 – 2016 – Kurator Sądowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim
 • W okresie od czerwca 2014 r. do lipca 2015 r. – Członek Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A.
 • W latach 2012 – 2014 – Prezes Zarządu spółki Enterprise Eight Sp. z o.o.
 • Od listopada 2011 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prawnika w spółce Corvus Corporate Finance Sp. z o.o.
 • W okresie od lutego 2010 r. do października 2011 r. – Prawnik w PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k.

Wojciech Kowalczyk  – Członek Rady Nadzorczej

Doradca Podatkowy, Prezes Zarządu Spółki Doradztwa Podatkowego Vattax(od 1994r.) oraz Spółki Outsourcingu Kadrowo-Płacowego Payroll.pl(od 2004r.). Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. (2007-2012) i M4B S.A.(od 2008). Politechnika Warszawska, Wydział Transportu.

Zbigniew Markowski  – Członek Rady Nadzorczej

Przedsiębiorca, nauczyciel akademicki.
W 1969 r. ukończył V LO w Gdańsku-Oliwie.
W 1973 r. ukończył kierunek Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim (UG) i podjął pracę w centrali handlu zagranicznego CENTROMOR SA w Gdańsku jako specjalista.
W 1986 r. obronił prace doktorską z ekonomii w Instytucie Ekonomii Politycznej UG.
W latach 1974 – 1979 pracował jako asystent, a następnie starszy asystent w Instytucie Ekonomii Politycznej UG.
W 1988 r., po powrocie ze stypendium AISEC w Danii (w firmie Rex-Rotary A/S), podjął pracę jako Doradca Ekonomiczny Wojewody Gdańskiego (prof. Jerzego Kołodziejskiego) i współtworzył m.in. plany rozwojowe Województwa Gdańskiego i projekty rozwojowe w sferze gospodarczej.
W latach 1990 – 1992 jako V-ce Prezes, a następnie Prezes Zarządu „Baltic-Brokers” SA, brał m.in. także udział w tworzeniu GPW w Warszawie. Następnie, został Prezesem zarządu firmy doradczej O.M. Investment Sp. z o.o., aktywnie działającej na rynku finansowym w Polsce, w tym zwłaszcza kapitałowym. M.in. spółka koordynowała i doradzała wielu podmiotom polskim, które dokonywały upublicznienia swoich akcji na GPW. Wymienić tu należy choćby Centrostal SA, GPRD SA, Hydrobudowa SA, POLNORD SA, KOMPAP SA i inne.
Ponadto, O.M. Investment aktywna była na rynku M&A, doprowadzając do transakcji nabycia Banku Komunalnego SA w Gdyni przez Merita Bank AS ze Szwecji, czy POLPHARMA SA przez Konsorcjum Spectra Sp. z o.o. i PROKOM Investments SA.
W 1993 został pełnomocnikiem Ministrów: Prywatyzacji oraz Współpracy z Zagranicą ds. Prywatyzacji Central Handlu Zagranicznego. W tym okresie doprowadził do prywatyzacji przez GPW m.in. Stalexport SA i Rolimpex SA.
W latach 1982 – 1991 pracował w Instytucie Ekonomii Politycznej (później Instytucie Ekonomii) UG, m.in. jako Kierownik Zakładu Socjoekonomii.
W latach 1993 został mianowany Radcą Handlowym RP w Sztokholmie.
W latach 1998 -2002 był V-ce Prezesem PROKOM Investments SA (spółka matka grupy PROKOM), odpowiedzialnym m.in. za inwestycje i nadzór nabytych spółek z sektora finansowego i farmaceutycznego.
W okresie 2006 do dzisiaj (z przerwą w 2016 r.) Prezes Zarządu O.M. Finance Sp. z o.o. w Gdańsku (spółka doradcza specjalizująca się w doradztwie na rynku finansowo-inwestycyjnym).
Ponadto, w latach 2010 2013 Prezes Zarządu Inveno Sp. z o.o. (samorządowy fundusz VC/PE w tworzeniu).
W latach 1993 -2017 pełnił funkcję członka Rad nadzorczych w kilkudziesięciu spółkach publicznych notowanych na GPW, np. Stalexport SA, GPRD SA, II NFI SA, KOMPAP SA, Warta SA, CIECH SA, M4B SA (notowania na NewConnect) ROBYG SA. W Radach nadzorczych spółek CIECH SA i ROBYG SA, pełnił także funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń. Ponadto, zasiadał w Radach nadzorczych innych spółek z rynku finansowego, np. BDM SA (dom maklerski, V-ce Przewodniczący), PTE DOM SA (Komitet Inwestycyjny), Bank Pocztowy SA (V-ce Przewodniczący), Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (V-ce Przewodniczący).
Członek Rady Gdańskiego Klubu Biznesu, Fundacji Theatrum Gedanense w Gdańsku oraz Fundacji Uniwersytetu Gdańskiego. Wykłada na kursach MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Grzegorz Truchel  – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, studia podyplomowe z ubezpieczeń na Akademii Finansów w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości) a także Akademię Komercjalizacji Technologii – dedykowany kurs dla GK PGE. W latach 1998-2000 pracował w Centrum Informatyki Sztabu Generalnego WP a także realizował projekty dla firmy ComputerLand (obecnie Sygnity) oraz Komitetu Badań Naukowych (obecnie NCBiR). Od 1999 do 2013 pracował dla PZU Życie SA gdzie zajmował się rozwojem i wdrażaniem systemów informatycznych a następnie zarządzał operacjami ubezpieczeniowymi. W latach 2013-2017 pracował w PGE S.A., gdzie prowadził strategiczny projekt wdrożenia nowego modelu operacyjnego w Grupie Kapitałowej PGE a także zajmował się projektami z obszaru rozwoju i innowacji. Od października 2017r zatrudniony w PZU Zdrowie SA, gdzie odpowiada za zarządzanie usługami medycznymi i obsługę klienta.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Regulamin WZA

Wzory dokumentów

Wniosek akcjonariusza dotyczący zgłoszenia projektów uchwał na ZWZ

Wniosek akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

Kontakt

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

2017.06.28 ZWZ

 • POBIERZ

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ  M4B S.A.

 • POBIERZ

  Projekty uchwał na WZW w dniu 28.06.2017 r.

 • POBIERZ

  Treść uchwał podjętych na WZW w dniu 28.06.2017 r.

2016.08.01 NWZ

 • POBIERZ

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia  M4B S.A.

 • POBIERZ

  Projekty uchwał na NWZ zwołanego na dzień 01.08.2017r.

 • POBIERZ

  Zgłoszenie przez akcjonariusza zmian w porządku obrad i projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na 1.08.2017 r.

 • POBIERZ

  Treść uchwał podjętych przez NWZ spółki M4B S.A. w dniu 1.08.2016 r.

2016.06.30 ZWZ

 • POBIERZ

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia  M4B S.A.

 • POBIERZ

  Projekty uchwał na ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2017r.

 • POBIERZ

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczaje Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A. w dniu 30 czerwaca 2016 roku.

2016.01.11 NWZ

 • POBIERZ

  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ 11 stycznia 2016r.

 • POBIERZ

  Projekty uchwał poprawka umorzenie i podniesienie 11 stycznia 2016

 • POBIERZ

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 11 stycznie 2016r.

 • POBIERZ

  Treść uchwał podjętych przez NWZ spółki M4B S.A. w dniu 1.08.2016 r.

Kontakt

Aby ułatwić Państwu kontakt z osobą odpowiedzialną za relacje z INWESTORAMI prosimy o przesyłanie pytań, uwag lub propozycji na adres: inwestorzy@m4b.pl

Zaufali nam:

Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie? Zadzwoń: +48 22 245 45 00