M4B S.A. i TOSHIBA Europe GmbH, podpisały porozumienie, że zamierzają współpracować w zakresie projektowania, budowy i europejskiej komercjalizacji rozwiązania realizującego proces zakupu produktu i usługi, a także płatności za pomocą urządzenia samoobsługowego zainstalowanego w punkcie sprzedaży. Współpraca obejmuje również planowany wspólny rozwój oprogramowania do sterowania urządzeniami i kontrolą, jak również rozwój szeregu usług umożliwiających obsługę urządzenia, obsługę gwarancyjną oraz obsługę pogwarancyjną.

Wydarzenie to jest jest jednym z najważniejszych w historii spółki ponieważ oznacza, że spółka zdobywa zupełnie nowe kompetencje w obszarze zaawansowanych rozwiązań typu self-service. Zbudowane kompetencje oraz potencjał spółki M4B zostały docenione przez światowego giganta technologicznego – TOSHIBA. M4B wspólnie z Toshiba w bardzo krótkim czasie zaprezentują wspólne rozwiązania na tym dynamicznym i perspektywicznym rynku.