Władze spółki

Zarząd M4B S.A.

Jarosław Leśniewski – Prezes Zarządu

Ukończył Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie realizacji i wdrażania nowych technologii oraz narzędzi przy budowie systemów informatycznych. Karierę zawodową związał z WA-PRO Sp. z o.o., gdzie objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Kierował m.in.: projektem budowy linii systemów dla DOS oraz Windows (WF-Mag, WF-Gang). Zarządzał przedsięwzięciem wprowadzenia systemów sprzedaży mobilnej pod nazwą WA-PRO Mobile.
Realizował także projekt wdrożenia systemu zarządzania majątkiem trwałym dla Wojskowej Akademii Technicznej.
Funkcję Prezesa Zarządu M4B S.A. pełni od początku istnienia Spółki.

Piotr Toński – Wiceprezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Pełnił funkcję Prezesa takich spółek jak Terminus sp. z o.o., Exante sp. z o.o. oraz Activ8 sp. z o.o.
Specjalizuje się w realizacji złożonych projektów informatycznych, tworzeniu rozwiązań aplikacyjnych i konstruowaniu rozwiązań technicznych.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu M4B S.A. pełni od początku istnienia Spółki.

Paweł Perz – Wiceprezes Zarządu

Ukończył wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności telekomunikacja. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w branży IT, z ugruntowaną wiedzą w zakresie zarządzania sprzedażą w dziedzinie rozwiązań software’owych dla sektora B2B. Pełnił funkcje zarządcze i kierownicze  m.in. w HS Partner Sp. z o.o., HS Partner Pro-Test S.A., Bliscy Sp. z o.o., LSI Software S.A.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu M4B S.A. pełni od września 2016 roku.

Rada Nadzorcza

dr Adam Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2009r. obronił tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółce Służewiec – Tory Wyścigów Konnych sp. z o.o. na stanowisku doradcy prawnego oraz kierownika Działu Organizacyjno- Technicznego przy Biurze Zarządu. Pełnił funkcję głównego specjalisty ds. prawnych w Biurze Zarządu przedsiębiorstwa Nafta Polska S.A. Współpracował także z „Plantpress” sp. z o.o. jako przewodniczący Rady Nadzorczej. Od 2006r. związany z PROFESSIO Kancelarią Prawniczą Kamiński sp. k.
Kształci studentów Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz hazardowym. Posiada świadectwo zawodowe Ministra Finansów oraz licencję sędziego wyścigów konnych.
Na stanowisku przewodniczącego Rady Nadzorczej M4B S.A. od 2007 roku.

Bartosz Radziszewski – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych. Pracował z markami tj: Gillette, Scholl, Wella, Dr Witt, RedBull, Egger Germany and Krono Group oraz koncernami Procter&Gamble, Samsmak Foods.

Pełnił funkcję Communication Managera w jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce – Era GSM.
Zasiada w zarządach oraz radach nadzorczych wielu spółek zajmując się finansami i kontrolingiem. Był m.in.: członkiem rady nadzorczej firmy Vattax jednej z największych spółek świadczących w Polsce usługi outsourcingu księgowości kadr i płac oraz audytu i doradztwa podatkowego.

Obecnie na stanowisku dyrektora zarządzającego oraz prezesa zarządu spółki Grupa – T S.A. Z M4B S.A. związany od 2008 roku.

Alicja Huryn-Leśniewska – Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Od listopada 2011 roku posiada Certyfikat przewodnika miejskiego po Warszawie.
Doświadczenie zawodowe:
Od grudnia 2015 roku jest pracownikiem firmy Wave Interative sp. z o.o.
W latach 1999 – 2000 – Wice Prezes Zarządu spółki Vattax-Personel Sp. z o.o.

Katarzyna Borkowska – Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest absolwentką podyplomowych studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego.
Pani Katarzyna Borkowska od listopada 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Od listopada 2011 roku pełni funkcję Prawnika w spółce Corvus Corporate
Finance Sp. z o.o.
Od maja 2016 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki Zakłady Stolarki Budowlanej Ferno Sp. z o. o.
Od maja 2016 r. do chwili obecnej – Społeczny Kurator Sądowy w IV Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
Od grudnia 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki Eurosnack S.A.
Od listopada 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki Flucar S.A.
W okresie od listopada 2015 r. do sierpnia 2016 r. – Specjalista – samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i handlowych w pionie inwestycyjnym w spółce PlastPack Company S.A.
Od czerwca 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki New Gym S.A.
Od czerwca 2015 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu spółki Even Concept Sp. z o.o.
Od maja 2014 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu spółki Fast Net Storage S.A.
Od kwietnia 2014 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki B3System S.A.
Od stycznia 2014 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu spółki FX Trade S.A.
W latach 2013 – 2016 – Społeczny Kurator Sądowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim
W okresie od czerwca 2014 r. do lipca 2015 r. – Członek Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A.
W latach 2012 – 2014 – Prezes Zarządu spółki Enterprise Eight Sp. z o.o.
W okresie od lutego 2010 r. do października 2011 r. – Prawnik w PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k.

Zaufali nam:

Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie? Zadzwoń: +48 22 245 45 00